Projekt úspory energie v areálu firmy Kittfort Praha s.r.o.

KITTFORT – projekt revitalizace výrobních objektů v areálu Horňátky 2017 – 2018 s přispěním z programu OPPIK (program úspory energie)

Projekt zahrnuje celkovou rekonstrukci dvou výrobních budov společnosti Kittfort a zahrnuje zateplení objektů, výměnu všech oken, střech a vstupních dveří a vrat, tak aby došlo k celkovému zateplení budov a vytvoření moderní a energeticky méně náročné výroby. Součástí rekonstrukce je i instalace LED osvětlení v celém firmě a fotovoltaické elektrárny s výkonem 70 kw.

Realizace od 6/2017 – 7/2018, výše dotace z OPPIK 40 % z celkové investice