Disperze, penetrace, malířské suroviny

Disperze a penetrace

Disperze S 2802

Univerzální disperze do všech stavebních směsí pro zlepšení pevnosti, přídržnosti, odolnosti a vlastností

Univerzální penetrační nátěr

Podkladní nátěr savých stavebních materiálů před finální úpravou interiérovými a exteriérovými nátěry

Malířské běloby

Běloba malířská

Přidává se do malířských nátěrů pro zvýšení bělosti

Zinková běloba

Přidává se do malířských nátěrů pro zvýšení bělosti

Titanová běloba

Přidává se do malířských nátěrů pro zvýšení bělosti

Křídy a cementy

Křída plavená malířská

Sypká přísada pro zvýšení bělosti malířských nátěrů

Cement bílý

Pro stavební účely, včetně spárování obkladu a dlažeb .

Cement šedý

Pro stavební účely, přípravu betonu, malty a jiných směsí