Контакти

 

Консултативният / Инфолайн

+420 315 687 592
+420 315 687 593
 
KITTFORT Прага, s.r.o.

Horňátky 1, 277 11 Neratovice
Чехия
+420 315 687 592
info@kittfort.cz
gps: 50°14’48.502″N, 14°28’31.221″E

Търговски директор

Ondřej Turek
+420 606 680 425
ondrej.turek@kittfort.cz

Фактуриране и Оплаквания катедра

Miroslav Kocman
+420 606 680 427
miroslav.kocman@kittfort.cz