Гипс строителен сив

Гипс строителен сив

Универсален гипс, предназначен за използване при водоинсталационни, електроинсталационни, строителни и топлоинсталационни работи. Основата трябва да бъде твърда, носеща, компактна, без прах и мазнини и нечистотии. Подготовката на гипса продължава няколко минути, гипсът се изсипва във вода и бавно се разбърква до желаната гъстота. Работете при температура от +5 °C нагоре.