Пластичен гипс

Пластичен гипс

За поправка и запълване на пукнатини, ъгли и дупки, но също така и за цялостна повърхностна замазка на стени и тавани преди боядисване в интериора. Основата трябва да бъде твърда, носеща, компактна, без прах и нечистотии. Работете при температура от +5 °C нагоре.