Течно лепило за тапети

Течно лепило за тапети

Лепилото „Tapeta” e традиционно течно лепило, предназначено за лепене на книжни тапети върху тухлена зидария, мазилка, дърво, талашит, гетинакс и други основи, от които са отстранени свободни частици, нечистотии и мазнини. Лепилото „Tapeta” е приготвено за пряко използване, ако е необходимо по-рядко лепило, лепилото може да се разреди с вода. Една опаковка лепило „Tapeta” стига за покриването с тапети на около 10 м2.