Полиестерни и епоксидни смоли

Полиестерни ламиниращи смоли

Епоксидна смола лепило

Стъклени тъкани