Втърдител

Втърдител

Втърдителят e важен компонент за разбъркване на двукомпонентни епоксидни смоли и китове на тази основа – напр. Комплект епоксидна смола 1200, Смола „Epoxy 1200”, както и Кит „Eprokitt”. Втвърдителят осигурява стартирането на процеса и крайното втърдяване на тези смоли. Към епоксидните смоли се добавя от втвърдителя само 6,5% от общия приготвян обем.