Стеклоткани 500

Стеклоткани 500

Тъканите в съединение с полиестерните смоли (смола „Lamit 109” или комплект за ламиниране „Lamit”) служат за поправка на ламинатни предмети (лодки, басейни,..). Според степента на наразяването и натоварването на поправяното място използвайте още 2-3 слоя напоена тъкан. След втвърдяването на полиестера повърхността може да се шлайфа с обикновени средства, после да се покрие с кит и да се намаже с бояджийски материал.