Препарати за почистване и отстраняване на мазнини

TRIOMAX® ГЕЛ

TRIOMAX e изключително силен универсален гел за чистене на канали и тръби...

TRIOMAX®

TRIOMAX e изключително силен препарат за чистене на канали и тръби така и за използване...

Почистващ препарат за стъкла на камини и каминни печки

Почистващият препарат за стъкла на камини и каминни печки е нов изключително силен препарат, специално...

Бензиново средство за почистване

Бензиновото почистващо средство се използва за технически цели, за обезмасляване и почистване на метали преди...

No post found