Препарати за почистване и отстраняване на мазнини

TRIOMAX® ГЕЛ

TRIOMAX e изключително силен универсален гел за чистене на канали и тръби. ...

TRIOMAX®

TRIOMAX e изключително силен препарат за чистене на канали и тръби така и за използване ...

Почистващ препарат за стъкла на камини и каминни печки

Почистващият препарат за стъкла на камини и каминни печки е нов изключително силен препарат, специално ...

Бензиново средство за почистване

Бензиновото почистващо средство се използва за технически цели, за обезмасляване и почистване на метали преди ...

No post found