Препарати за почистване и отстраняване на мазнини

Препарати за чистене на канали

TRIOMAX® ГЕЛ

TRIOMAX e изключително силен универсален гел за чистене на канали и тръби. ...
TRIOMAX® ГЕЛ

TRIOMAX®

TRIOMAX e изключително силен препарат за чистене на канали и тръби така и за използване ...
TRIOMAX®

Домакински почистващи препарати

Почистващ препарат за стъкла на камини и каминни печки

Почистващият препарат за стъкла на камини и каминни печки е нов изключително силен препарат, специално ...
Почистващ препарат за стъкла на камини и каминни печки

Технически почистващи препарати

Бензиново средство за почистване

Бензиновото почистващо средство се използва за технически цели, за обезмасляване и почистване на метали преди ...
Бензиново средство за почистване