Бензиново средство за почистване

Бензиново средство за почистване

Бензиновото почистващо средство се използва за технически цели, за обезмасляване и почистване на метали преди боядисването им, и за почистване на текстилни материали.