Технически течности

Средство за „разяждане на боя”

Отнася се до универсално средство, на базата на гел, с голям ефект при премахване на...

Препарат за ръжда EXTRA

Препарат за премахване на ръжда без изплакване със стабилизатор на действието, високо ефективен при отстраняване...

Препарат за ръжда FORTE

Препарат за премахване на ръжда без изплакване със стабилизатор на действието и със съдържание на...

Препарат за ръжда STANDARD

Препарат за премахване на ръжда без изплакване със стабилизатор на действието, висока ефективност при отстраняване...
Fermež napúšťacia

Фирнис за импрегниране

Използва се за импрегниране на дърво, мазилки, както и попиващи материали под маслени, фирнисни, синтетични...
Fermež ľanová

Ленен фирнис

Лененият фирнис е преди всичко разтворител за маслени, фирнисни бои и китове...

Терпентиново масло

Терпетиново масло се използва като разтворител за бои...

Акумулаторна сярна киселина

Основна химическа суровина с всеобщо известна употреба...

Хлороводородна киселина

Основна химическа суровина с всеобщо известна употреба...

Пероксиден водород 10%

Предназначен за чистене и избелване...

Пероксиден водород 30%

Предназначен за чистене и избелване...

Спирт за промишлени цели

Използва се за технически цели, за разреждане на спиртни бои, за почистване и обезмасляване, както...

Дестилирана вода

Дестилираната вода е предназначена за технически цели напр.за хладилници и акумулатори на автомобили, до парни...

Амонячна вода техническа

Предназначена само за технически цели, за разяждане на повърхности и почистване...

Перхлоретилен технически

Предназначен за почистване, отстраняване на мазнини и разтваряне на нечистотии...

Водно стъкло

Водното стъкло се използва преди всичко като прибавка към мазилкови смеси като защита срещу измръзване...

ČervoŽrout за превантивна защита на дърво

ČervoŽrout е течен препарат с превантивно действие срещу дървояди насекоми (напр. дървояди, сечковци), дървоядни гъби...

No post found