Акумулаторна сярна киселина

Акумулаторна сярна киселина

Основна химическа суровина с всеобщо известна употреба. Използва се като електролыт за оловни акумулатори, за третиране на вода.