Хлороводородна киселина

Хлороводородна киселина

Основна химическа суровина с всеобщо известна употреба. Използва се напр. за отстраняване на воден камък, за почистване на тръби и канали.