Teхнически материали

Xидроксиди

Натриев хидроксид

Много ефективна основна химическа суровина за почистване на котли, тръби и канали. ...
Натриев хидроксид

Натриев хидроксид

Много ефективна основна химическа суровина за почистване на котли, тръби и канали. ...
Натриев хидроксид

Натриев хидроокис актив гел

Натриевият хидроокис актив гел е универсално средство за почистване на канализационни и други тръби, като ...
Натриев хидроокис актив гел

Хлорна вар

Хлорната вар е предназначена за дезинфекция на канали и тръби, септични ями, както и за ...
Хлорна вар

Син камък

Cе използва за производство на препарати на изтребване на вредители, производство на импрегнирани вещества за ...
Син камък

Зелен камък

Cе използва за унищожаване на мъхове и лишеи в тревисти площи, срещу краста и къдравост ...
Зелен камък

Сол за посипване

Солта за посипване е размразяващо средство за отстраняване на утъпкания сняг и лед от тротоарите, ...
Сол за посипване

Глинена мазилка за поправка на облицовки

Глинена мазилка за поправка на облицовката на всякакви видове малки пещи и за залепване на ...
Глинена мазилка за поправка на облицовки

Колофон фино счукан

Преди всичко служи при домашни кланета на свине и за отстраняване на четината им, както ...
Колофон фино счукан

Туткал

Туткалът е предназначен за лепене, залепване и преди всичко за поправка и реставрация на стари ...
Туткал