Teхнически материали

Hydroxid sodný - perle

Натриев хидроксид

За почистване и изчистване на запушени отпадъци и тръби...
Hydroxid sodný gel

Натриев хидроокис актив гел

Натриевият хидроокис актив гел е универсално средство за почистване на канализационни и други тръби, като...

Хлорна вар

Хлорната вар е предназначена за дезинфекция на канали и тръби, септични ями, както и за...

Син камък

Cе използва за производство на препарати на изтребване на вредители, производство на импрегнирани вещества за...

Зелен камък

Cе използва за унищожаване на мъхове и лишеи в тревисти площи, срещу краста и къдравост...
Posypová sůl 7 kg

Сол за посипване

Солта за посипване е размразяващо средство за отстраняване на утъпкания сняг и лед от тротоарите...

Глинена мазилка за поправка на облицовки

Глинена мазилка за поправка на облицовката на всякакви видове малки пещи и за залепване на...
Kalafuna

Колофон фино счукан

Преди всичко служи при домашни кланета на свине и за отстраняване на четината им, както...

Туткал

Туткалът е предназначен за лепене, залепване и преди всичко за поправка и реставрация на стари...

No post found