Сол за посипване

Сол за посипване

Солта за посипване е размразяващо средство за отстраняване на утъпкания сняг и лед от тротоарите, комуникациите и транспортните площи при тяхната зимна поддръжка.