Строителна дисперсия

Строителна дисперсия

Строителна дисперсия

Универсална дисперсия за всички видове строителни смеси (циментови, хидратно варови), при които се подобрява якостта на опън при огъване, адхезията към основата, устойчивостта на триене, водоустойчивостта, устойчивостта към редуване на намокряне и замръзване, устойчивостта на киселинни дъждове. Дисперсията е подходяща за грундиране на попиващите основи, за коригиране и подобрение на качествата на циментовия разтвор, за подготовка на лепяща смес за лепене на плочки за стени и подове.

Универсален грунд

Универсален грунд

Предназначен за основно покритие на попиващи строителни материали преди финалното нанасяне на бои за интериор и екстериор. Уеднаквява попивателните свойства на основата, укрепва основата и усилва адхезията на бояджийските материали, замазките, лепила или китове. Консистенцията на грунда е специално приготвена за по-лесно прилагане без покритието да се стича и капе

Дълбочинен грунд

Дълбочинен грунд

Разредим с вода грунд с дълбочинно действие, съдържа дисперсия с наночастици, които проникват повече в дълбочина в основата и така гарантират много високи пенетриращи свойства и свойства за уеднаквяване на повърхността. Консистенцията на грунда е специално приготвена за по-лесно прилагане без покритието да се стича и капе.