Хлорна вар

Хлорна вар

Хлорната вар е предназначена за дезинфекция на канали и тръби, септични ями, както и за дезинфекция на помещения, които служат за отглеждане на птици, прасета, кокошки и зайци. Препоръчваме дезинфекция 3 до 4 пъти годишно, както и при подмяна на развъжданите животни.

Син камък

Син камък

Синият камък (меден сулфат CuSO4.5H2O) се използва за производство на препарати на изтребване на вредители, производство на импрегнирани вещества за дърво, на соли за галванизация, за производство на изкуствена коприна, както и за потискане растежа на водорасли в басейните. (Дозировка: 3 г на 1000 л вода).

Зелен камък

Зелен камък

Зеленият камък (железен сулфат FeSO4.7H2O ) се използва за унищожаване на мъхове и лишеи в тревисти площи, срещу краста и къдравост по овощните дървета по време на вегетационния период, преди всичко в водоснабдяването като коагулант при третиране на питейна, промишлени и отпадъчни води и за други промишлени цели. Дозировка за мъхове, лишеи 4% разтвор, срещу краста и къдравост по дърветата 8% разтвор.

Сол за посипване

Сол за посипване

Солта за посипване е размразяващо средство за отстраняване на утъпкания сняг и лед от тротоарите, комуникациите и транспортните площи при тяхната зимна поддръжка.

Глинена мазилка за поправка на облицовки

Глинена мазилка за поправка на облицовки

Глинена мазилка за поправка на облицовката на всякакви видове малки пещи и за залепване на леки огнеупорни плочи, постелки, глинени плочи на керамична и метална основа. Глинената мазилка се смесва с вода в съотношение 5 части глина с 2 части водно стъкло и 1 част вода. Топлоустойчивост до 1350 °C.

Колофон фино счукан

Kalafuna jemně drcená

Колофон фино счукан

Преди всичко служи при домашни кланета на свине и за отстраняване на четината им, както и перушината на птиците. Също така като свързващо вещество за производство на китове и лепила на природна основа. Използва се и за производството на екологични подпалки.

Туткал

Туткал

Туткалът е предназначен за лепене, залепване и преди всичко за поправка и реставрация на стари дървени мебели. Туткалът се оставя около 2 часа да бухне и след това с постепенно загряване се разтопява. Нанасяме лепилото върху двете повърхности за залепване. След това затискаме, евентуално стягаме със стяга.