ČervoŽrout за превантивна защита на дърво

ČervoŽrout за превантивна защита на дърво

ČervoŽrout е течен препарат с превантивно действие срещу дървояди насекоми (напр. дървояди, сечковци), дървоядни гъби (напр. домашни дърворазрушаващи гъби), гъби оцветяващи дървото и плесени. Предназначен е за повърхностна импрегнация на дърво в интериора (напр. покривни конструкции, подове) и в екстериор без пряк и постоянен контакт със земята (напр. дървени подшивки на покриви, дървени постройки, огради), също така и за защита на зидарии и мазилки срещу прорастването на дървоядни гъби.

Водно стъкло

Водно стъкло

Водно стъкло

Водното стъкло се използва преди всичко като прибавка към мазилкови смеси като защита срещу измръзване (ефективност до -3 °C), също така в смеси с глинена мазилка за поправка на облицовката на всички видове малки пещи, както и за консервиране на яйца.

Перхлоретилен технически

Перхлоретилен технически

Предназначен за почистване, отстраняване на мазнини и разтваряне на нечистотии. Продуктът е вреден за здравето и опасен за околната среда, затова при работа трябва да трябва да се спазват валидните правила за охрана на труда.

Амонячна вода техническа

Амонячна вода техническа

Предназначена само за технически цели, за разяждане на повърхности и почистване. Продуктът е разяждащ, затова при работа трябва да трябва да се спазват валидните правила за хигиена и охрана на труда.

Дестилирана вода

Дестилирана вода

Дестилирана вода

Дестилираната вода е предназначена за технически цели напр.за хладилници и акумулатори на автомобили, до парни ютии и овлажнители на въздуха. Проводимост 15 μ S.cm-1

Спирт за промишлени цели

Спирт за промишлени цели

Използва се за технически цели, за разреждане на спиртни бои, за почистване и обезмасляване, както и за спиртни горелки и котлони.