Пероксиден водород 30%

Пероксиден водород 30%

Предназначен за чистене и избелване. Продуктът дразни и затова при работа трябва да се спазват правилата за охрана на труда.

Пероксиден водород 10%

Пероксиден водород 10%

Предназначен за чистене и избелване. Продуктът дразни и затова при работа трябва да се спазват правилата за охрана на труда.

Хлороводородна киселина

Хлороводородна киселина

Основна химическа суровина с всеобщо известна употреба. Използва се напр. за отстраняване на воден камък, за почистване на тръби и канали.

Акумулаторна сярна киселина

Акумулаторна сярна киселина

Основна химическа суровина с всеобщо известна употреба. Използва се като електролыт за оловни акумулатори, за третиране на вода.