Зелена платка

Зелена платка

Продуктът в комбинация с полиестерни материали (Смола LAMIT 109 или Комплект за ламиниране LAMIT) служи за поправка на ламинирани предмети (лодки, басейни,…). Препоръчваме поправяното място да се изчисти много добре, да се отстранят мазнините и да се изшлайфа. След нанасяне на приготвената полиестерна смес поставете парче стъклоплатно. С четката натиснете добре и напоете стъклоплатното с полиестерната смес. Според големината на повредата и натоварването на поправяното място използвайте още 2-3 слоя напоено стъклоплатно. След втвърдяване на полиестера повърхността може да се прешлайфа с обикновени средства за шлайфане.

Стъклени тъкани 355

Стъклени тъкани 355

Тъканите в съединение с полиестерните смоли (смола „Lamit 109” или комплект за ламиниране „Lamit”) служат за поправка на ламинатни предмети (лодки, басейни,..). Според степента на наразяването и натоварването на поправяното място използвайте още 2-3 слоя напоена тъкан. След втвърдяването на полиестера повърхността може да се шлайфа с обикновени средства, после да се покрие с кит и да се намаже с бояджийски материал.

Стеклоткани 500

Стеклоткани 500

Тъканите в съединение с полиестерните смоли (смола „Lamit 109” или комплект за ламиниране „Lamit”) служат за поправка на ламинатни предмети (лодки, басейни,..). Според степента на наразяването и натоварването на поправяното място използвайте още 2-3 слоя напоена тъкан. След втвърдяването на полиестера повърхността може да се шлайфа с обикновени средства, после да се покрие с кит и да се намаже с бояджийски материал.