Бояджийска измита креда

Бояджийска измита креда

За повишаване на белотата на бояджийските материали, запълващ материал за китове, бои и други строителни смеси

Бял цимент

Бял цимент

Бял цимент според ČSN EN 197-1, портландски цимент според EINECS:266-043-4 за строителни цели, включително фугиране на стенни и подови плочки. Основата трябва да бъде твърда, носеща, компактна, без прах и мазнини. При използване трябва да се избере подходяща рецептура за съотношението на вода, цимент, запълващ материал и химически вещества.

Сив цимент

Сив цимент

Сив цимент според ČSN EN 197-1, потландски цимент според EINECS:266-043-4 за строителни цели. Циментът е хидроскопично вещество, което след забъркване с вода създава свързваща смес, предназначена за подготовка на бетон, циментов разтвор и други смеси за строене и за производство на строителни продукти.