Slavíme a stavíme

V letošním roce oslavíme 25 let na evropském trhu. Před 3 roky firma odkoupila od původního majitele výrobní areál Horňátky. Po dvou letech příprav dojde v letech 2017-2018 na kompletní rekonstrukci výrobních a skladovacích objektů. Dojde také k demolici určitých budov pro uvolnění a postavení nového logistického a expedičního centra s kapacitou 1200paletových míst pro lepší a rychlejší zásobování našich zákazníků. Je naplánována úplná rekonstrukce výrobních a skladovacích objektů a dojde k přeměně a modernizaci areálu na energeticky úsporný a především bude doplněna stávající technologie o nové moderní plnoautomatické linky na výrobu barev, tmelů, lepidel, stěrek a štuků.

Postupnou přeměnu a výstavbu můžete s námi sledovat.

Květen 2017

Začínáme s výstavbou nového logistického skladu s kapacitou 1200 paletových míst + expedičního skladu, je vybráno místo navazující přímo na výrobní haly a dojde k demolici stávajících objektů.

Červen 2017

Demolice původních objektů + vytyčování nové skladovací haly

Červenec 2017

Výstavba skladu úspěšně pokračuje – zakládání základů

Srpen 2017

Výstavba skladu úspěšně pokračuje – stavba ocelových konstrukcí haly včetně skladu v 1. patře

Září 2017

Výstavba skladu úspěšně pokračuje – opláštění skladu

Říjen 2017

Výstavba skladu úspěšně pokračuje – hutnění a pokládka podlahy skladu, betonování

Listopad 2017

Výstavba skladu úspěšně pokračuje – instalace topení, osvětlení, nakládkových ramp a můstků

Prosinec 2017

Výstavba skladu úspěšně pokračuje – regálové jednotky, nová manipulační technika

Současnost

Logistický sklad je dostavěn, vybaven a již v plném provozu.