Skelné plátno

EAN
Skelné plátno 0,5 m 8595030528904
Skelné plátno 2 m 8595030528911
Skelné plátno 10 m 8595030528928
Na stiahnutie
Skelné plátno 0,5 m jpg
Skelné plátno 2 m jpg
Skelné plátno 10 m jpg

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Skelné plátno

Výrobok v spojení s polyesterovými materiálmi (Živica LAMIT 109 alebo Laminovacia súprava LAMIT) slúži na opravy laminátových predmetov (lodí, bazénov,…). Opravené mieto odporúčame dokonale očistiť a obrúsiť. Po nanesení pripravenej polyesterovém zmesi priložte diel sklenej tkaniny. Štetcom dokonale pritlačte a presyťte polyesterovou zmesou. Podľa rozsahu poškodenia a záťaže opravovavého miesta použite ďalšie 2-3 vrstvy presýtenej tkaniny. Po vytvrdení polyesteru je možné povrch brúsiť bežnými prostriedkami.

Balenie: PE sáčok tkaniny 0,5 m2, 2 m2, 10 m2
Odtieň: biely
Opravy: laminátových predmetov napr. lodí, bazénov, športových potrieb
Aplikácia: nožnice, štetec
Skladovanie: +5 °C až +25 °C. Chráňte pred mrazom!
Záručná doba: v neporušenom balení – neobmedzená
Špecifická rizikovosť: Nie je

Iniciátor

EAN
Iniciátor 10 g 8595030521387
Iniciátor 15 g 8595030521394
Iniciátor 300 g 8595030521400
Na stiahnutie
Iniciátor jpg

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Iniciátor

Iniciátor je dôležitá zložka na rozmiešanie dvojzložkových polyesterových živíc. Lamit 109 a Laminačné súpravy Lamit Iniciátor zabezpečujú naštartovanie procesu a konečné vytvrdnutie tejto živice. Do polyesterových živíc sa pridáva len 2% celkového objemu, ktorý pripravujeme.

Balenie: 10 g, 15 g, 300 g
Odtieň: číry až ružovkastý
Aplikácia: odmeraním
Miešací pomer: 100 dielov živice a 2 diely iniciátora
Riedidlo a umývanie pomôcok: voda
Skladovanie: +5 °C až + 25 °C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením!
Záručná doba: 18 mesiacov od dátumu plnenia
uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo

Laminačná súprava Lamit

EAN
Laminačná súprava Lamit 500 g 8595030511012
Laminačná súprava Lamit 1 kg 8595030541538
Na stiahnutie
Laminačná súprava Lamit jpg

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Laminačná súprava Lamit

Súprava je určená na opravy laminátových predmetov, napr. lodí, bazénov, športových potrieb a autodielov. Najskôr odporúčame poškodené miesto dokonale očistiť, obrúsiť a odmastiť. K potrebnému množstvu polystyrénu, ktorý dokážeme spracovať do 15 min. pri teplote 20 °C, pridajte za stáleho miešania 2% iniciátoru. Laminovanie neprevádzajte zásadne pri nižších teplotách ako +15 °C! K vytvrdnutiu dochádza neskoršie a znižuje sa kvalita opravy.

Balenie: 400 g polyester K, 15 g iniciátora, 0,4 m2 sklenej tkaniny, brúsne plátno 800 g polyester K, 40 g iniciátora, 0,4 m2 sklenej tkaniny, brúsne plátno
Odtieň: číry s modro-sivým nádychom
Aplikácia: štetec
Opravy: laminátových predmetov, lodí, bazénov, športových potrieb a autodielov
Miešací pomer: 100 dielov živice a 2 diely iniciátora
Čas na spracovanie: 15 minút pri teplote +20 °C
Povrchové zaschnutie: povrchové zatuhnutie do 30 min., Dokonalé vytvrdnutie po 12 hod. pri teplote +20 °C
Povrchová úprava: pretierateľný bežnými náterovými hmotami po 24 hod.
Riedidlo a umývanie pomôcok: C 6000, S 6005
Skladovanie: +5 °C až +25 °C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením!
Záručná doba: 18 mesiacov od dátumu plnenia
uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Varovanie

Živica Lamit 109

EAN
Živica Lamit 109 500 g 8595030511036
Živica Lamit 109 1 kg 8595030511043
Živica Lamit 109 5 kg 8595030521479
Živica Lamit 109 10 kg 8595030512088
Na stiahnutie
Živica Lamit 109 500 g jpg
Živica Lamit 109 1 kg jpg
Živica Lamit 109 5 kg jpg

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Živica Lamit 109

LAMIT 109 – univerzálny typ polyesterovej živice na opravy laminátových predmetov, napr. lodí, bazénov, športových potrieb, nárazníkov automobilov ale tiež na výrobu laminátov kontaktnou technológiou, navíjaním a injekčným laminovaním.

Balenie: Plechový obal 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg
Odtieň: číry s modro-sivým nádychom
Aplikácia: štetec
Miešací pomer: 100 dielov živice a 2 diely iniciátora
Čas na spracovanie: 15 minút pri teplote +20 °C
Povrchové zaschnutie: povrchové zatuhnutie do 30 min., dokonalé vytvrdnutie po 12 hod. pri teplote +20 °C
Povrchová úprava: pretierateľný bežnými náterovými
hmotami po 12 hod.
Riedidlo a umývanie pomôcok: C 6000, S 6005
Skladovanie: +5 °C až +25 °C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením!
Záručná doba: 18 mesiacov od dátumu plnenia
na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Varovanie

Tvrdidlo

EAN
Tvrdidlo 10 g 8595030540852
Tvrdidlo 25 g 8595030540869
Tvrdidlo 700 g 8595030540876
Na stiahnutie
Tvrdidlo jpg

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Tvrdidlo P11

Tvrdidlo je dôležitá zložka na rozmiešanie dvojzložkových epoxidových živíc a tmelov na tejto bázy – napr. Epoxy súprava 1200, Epoxidová živica 1200 a tiež Eprokitt T30 Profi. Tvrdidlo zabezpečuje naštartovanie procesu a konečné vytvrdnutie tejto živice. Do epoxidových živíc sa pridáva len 6,5 % celkového objemu, ktorý pripravujeme.

Balenie: 10 g, 25 g, 700 g
Odtieň: číry
Aplikácia: odmeraním
Miešací pomer: 100 dielov živice a 6,5 dielov iniciátora
Riedidlo a umývanie pomôcok: voda
Skladovanie: +5 °C až +25 °C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením
Záručná doba: 18 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo

Epoxy súprava 1200

EAN
Epoxy súprava 1200 8595030512095
Na stiahnutie
Epoxy súprava 1200 jpg

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Epoxy súprava 1200

Na drobné opravy, lepenie kovov, skla, keramiky, porcelánu, dreva, betónu atď. Do živice sa pridáva 6,5% tvrdidla. Pokiaľ sa kompozícia po vytvrdnutí opakovane umyje teplou vodou a potom 3% roztokom kyseliny citrónovej, vyhovuje podmienkam pre priamy kontakt s potravinami a pitnou vodou. Potom môžeme tmelené miesta pretierať bežnými náterovými hmotami.

Balenie: 100 g Epoxy živice + 10 g tvrdidlo
+ odmasťovač, nádobka, kvapkadlo, miešadlo
Odtieň: žltohnedý
Lepenie: kovov, keramiky, dlaždíc, skla, dreva,
stavebných hmôt, laminátov, ľahčeného polystyrénu
Aplikácia: špachtľa
Miešací pomer: 100 dielov tmelu a 6,5 dielov tvrdidla
Čas na spracovanie: 45 minút pri teplote +20 °C
Povrchové zaschnutie: povrchové zatuhnutie do 24 hodín, dokonalé vytvrdnutie po 5-7 dňoch pri teplote +20 °C
Povrchová úprava: pretierateľný bežnými náterovými
hmotami po 7 dňoch
Riedidlo a umývanie pomôcok: Acetón
Skladovanie: +5 °C až +25 °C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením!
Záručná doba: 8 mesiacov v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Varovanie

Epoxidová živica 1200

EAN
Epoxidová živica 1200 400 g 8595030511074
Epoxidová živica 1200 800 g 8595030511081
Epoxidová živica 1200 5 kg 8595030521486
Epoxidová živica 1200 10 kg 8595030512071
Na stiahnutie
Epoxidová živica 1200 400 g jpg
Epoxidová živica 1200 800 g jpg
Epoxidová živica 1200 5 kg jpg
Epoxidová živica 1200 10 kg jpg

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Epoxidová živica 1200

Na prípravu lepiacich kompozícií, stierkových hmôt a tmelov. Na lepenie kovov, skla, keramiky, porcelánu, dreva, betónu atď. Do živice sa pridáva 6,5% tvrdidla. Pokiaľ sa kompozícia po vytvrdnutí opakovane umyje teplou vodou a potom 3% roztokom kyseliny citrónovej, vyhovuje podmienkam pre priamy kontakt s potravinami a pitnou vodou. Potom môžeme tmelené miesta pretierať bežnými náterovými hmotami.

Balenie: 400 g, 800 g, 5 kg, 10 kg
Odtieň: žltohnedý
Aplikácia: špachtľa
Lepenie: kovov, keramiky, dlaždíc, skla, dreva, stavebných hmôt, laminátov, ľahčeného polystyrénu
Miešací pomer: 100 dielov tmelu a 6,5 dielov tvrdidla
Čas na spracovanie: 45 minút pri teplote +20 °C
Povrchové zaschnutie: povrchové zatuhnutie do 24 hodín, dokonalé vytvrdnutie po 5-7 dňoch pri teplote +20 °C
Povrchová úprava: pretierateľný bežnými náterovými
hmotami po 7 dňoch
Riedidlo a umývanie pomôcok: Acetón
Skladovanie: +5 °C až +25 °C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením!
Záručná doba: 8 mesiacov v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Varovanie

Sklená tkanina 500

EAN
Sklená tkanina 500 0,5 m2 8595030512101
Sklená tkanina 500 2,0 m2 8595030521509
Na stiahnutie
Sklená tkanina 500 0,5 m2 jpg
Sklená tkanina 500 jpg

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Sklená tkanina 500

Tkaniny v spojení s polyesterovými živicami (živica Lamit 109 alebo laminačná súprava Lamit) slúžia na opravy laminovaných predmetov (lodí, bazénov). Podľa rozsahu poškodenia a záťaže opravovaného miesta použite ďalšie 2-3 vrstvy nasiaknutej tkaniny. Po vytvrdnutí polyesteru môžeme povrch brúsiť bežnými prostriedkami a nasledovne tmeliť a pretrieť náterovou hmotou.

Balenie: PE sáčok tkaniny 0,5 m2, 2 m2
Odtieň: biely
Opravy: laminátových predmetov napr. lodí, bazénov, športových potrieb, nárazníkov automobilov
Aplikácia: nožnice, štetec
Skladovanie: +5 °C až +25 °C. Chráňte pred mrazom!
Záručná doba: v neporušenom balení – neobmedzená
Špecifická rizikovosť: Nie je

Sklená tkanina 355

EAN
Sklená tkanina 355 0,5 m2 8595030511050
Sklená tkanina 355 2,0 m2 8595030511111
Na stiahnutie
Sklená tkanina 355 jpg

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Sklená tkanina 355

Tkaniny v spojení s polyesterovými živicami (živica Lamit 109 alebo laminačná súprava Lamit) slúžia na opravy laminovaných predmetov (lodí, bazénov). Podľa rozsahu poškodenia a záťaže opravovaného miesta použite ďalšie 2-3 vrstvy nasiaknutej tkaniny. Po vytvrdnutí polyesteru môžeme povrch brúsiť bežnými prostriedkami a nasledovne tmeliť a pretrieť náterovou hmotou.

Balenie: PE sáčok tkaniny 0,5 m2, 2 m2
Odtieň: biely
Opravy: laminátových predmetov napr. lodí, bazénov, športových potrieb, nárazníkov automobilov
Aplikácia: nožnice, štetec
Skladovanie: +5 °C až +25 °C. Chráňte pred mrazom!
Záručná doba: v neporušenom balení – neobmedzená
Špecifická rizikovosť: Nie je