TRIOMAX® Odmašťovač

EAN
TRIOMAX Odmašťovač 500 ml 8595030528386
Na stiahnutie
TRIOMAX® Odmašťovač

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte * .jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Triomax® Odmašťovač – alkalický čistiaci prostriedok na čistenie a na odmasťovanie povrchov

Odmasťovač je koncentrát na prípravu veľmi účinného nepěnivého odmasťovacieho prostriedku pre čistenie stredne znečistených povrchov a odstraňovanie mastnôt. Neobsahuje hydroxidy. Odmasťovač je určený na čistenie a odmasťovanie kovových povrchov, podláh, starých náterov a iných povrchov pred nátermi vodou riediteľnými aj rozpúšťadlovými náterovými hmotami. Je vhodný aj pre umývanie motorov, umývanie v opravárenstva, galvanovniach, lakovniach, priemyselné čistenie skla a pod.

Balenie: PE fľaša 500 ml
Odtieň: čirá kvapalina
Podklad: kovy, plasty, lamináty
Aplikácia: štetec, valček, nástrek, ponorom, handrička
Aplikačná teplota: pre nanášanie je od +5 °C do +25 °C
Výdatnosť: 10 – 40 m2/500 ml pri jednom nátere
Umývanie pomôcok: teplá voda
Skladovanie a preprava: +5 °C až +25 °C na suchom
mieste. Chráňte pred mrazom!
Záruční doba: 36 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Môže byť korozívna pre kovy. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.