Titanová beloba

EAN
Titanová beloba 500 g 8595030511104
Na stiahnutie
Titanová beloba 500 g

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Titanová beloba

Titanová beloba sa pridáva do maliarskych náterov na zvýšenie belosti. Titanová beloba je vhodná ako pigment do glejových, akrylátových, latexových a vápenných farieb. Pridáva sa do farieb za účelom zvýšenia belosti náteru.

Balenie: PE sáčok 500 g
Odtieň: 0100 biely
Riedidlo a umývanie pomôcok: voda
Miešací pomer: 300 – 500 g / 10 kg náteru
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musia byť nad +5 °C
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste
Záručná doba: neobmedzená v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nie je

Zinková beloba

EAN
Zinková beloba 500 g 8595030510060
Na stiahnutie
Zinková beloba

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Zinková beloba

Pridáva sa do maliarskych náterov na zvýšenie belosti. Zinková beloba je vhodná ako pigment do glejových, akrylátových, latexových a vápenných farieb. Pridáva sa do farieb za účelom zvýšenia belosti náteru. Podľa požadovanej belosti pridávame od 3 do 5 %.

Balenie: PE sáčok 500 g
Odtieň: 0100 biely
Riedidlo a umývanie pomôcok: voda
Miešací pomer: 300 – 500 g / 10 kg náteru
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musia byť nad +5 °C
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste
Záručná doba: neobmedzená v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nie je

Maliarska beloba

Maliarska beloba

EAN
Maliarska beloba 1 kg 8595030510114
Na stiahnutie
Maliarska beloba

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Maliarska beloba

Maliarska beloba je vhodná ako pigment do glejových, akrylátových, latexových a vápenných farieb. Pridáva sa do farieb za účelom zvýšenia belosti náteru. Podľa požadovanej belosti pridávame od 3 do 5%.

Balenie: PE sáčok 1 kg
Odtieň: 0100 biely
Riedidlo a umývanie pomôcok: voda
Miešací pomer: 300 – 500 g / 10 kg náteru
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musia byť nad +5 °C
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste
Záručná doba: neobmedzená v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nie je