Бял цимент

Бял цимент

Бял цимент според ČSN EN 197-1, портландски цимент според EINECS:266-043-4 за строителни цели, включително фугиране на стенни и подови плочки. Основата трябва да бъде твърда, носеща, компактна, без прах и мазнини. При използване трябва да се избере подходяща рецептура за съотношението на вода, цимент, запълващ материал и химически вещества.