Cement biely

Cement biely

Cement biely podľa ČSN EN 197-1, portlandský cement EINECS: 266-03-4 na stavebné účely, vrátane spárovania obkladov a dlažieb. Podklad musí byť pevný, nosným, súdržný, bez prachu a mastnôt. Pri použití je nutné zvoliť vhodnú receptúru na pomer vody, cementu, plnív a chemických látok.

EAN
Cement biely 1,5 kg 8595030541545
Cement biely 25 kg 5709328125871
Na stiahnutie
Cement biely 1,5 kg

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Balenie: PE sáčok 1,5 kg, 25 kg
Odtieň: biely
Riedidlo a umývanie pomôcok: voda
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musí byť nad +5 °C
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste
Záručná doba: 12 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.