Дълбочинен грунд

Дълбочинен грунд

Разредим с вода грунд с дълбочинно действие, съдържа дисперсия с наночастици, които проникват повече в дълбочина в основата и така гарантират много високи пенетриращи свойства и свойства за уеднаквяване на повърхността. Консистенцията на грунда е специално приготвена за по-лесно прилагане без покритието да се стича и капе.