Penetrácia hĺbková

EAN
Penetrácia hĺbková 1 kg 8595030528454
Penetrácia hĺbková 3 kg 8595030528461
Na stiahnutie
Penetrácia hĺbková 1 kg
Penetrácia hĺbková 3 kg
Penetrácia hĺbková SET 10 kg penetrácia + aplikačný valček + zakrývacia fólia + opravný tmel na murivo

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Penetrácia hĺbková

Hĺbková NANO Penetrácia je vodou riediteľná penetrácia s hĺbkovým účinkom s nanočasticami, vďaka ktorým penetrácia preniká viac do hĺbky podkladu a tým zaručuje veľmi vysoké penetračné a zjednocujúce schopnosti. Konzistencia penetrácie je špeciálne upravená pre jednoduchšiu aplikáciu bez stekania a odkvapkávania. Alebo je možné penetráciu ďalej riediť viď tabuľka nižšie a penetrovať v tekutej konzistencii väčšie plochy.

odporúčanie riedenie výdatnosť konzistencia podklady
neriedený náter 1 kg 20 m2 krémová veľmi nasiakavé podklady (tehly, štuky, pórobetón …)
náter riedený 20% vody 1 kg + 0,2 l vody 30 m2 krémová nasiakavé podklady (omietky, brizolit, hrubý betón …)
náter riedený 40% vody 1 kg + 0,4 l vody 35 m2 krémová nenasiakavé podklady (sadrokartón, hladený betón, strešné krytiny, sadrové omietky …)
ďalšie možné riedenie výdatnosť konzistencia podklady
náter riedený 1:3 1 kg + 3 l vody 80 m2 tekutá nasiakavé podklady (omietky, brizolit, hrubý betón …)
náter riedený 1:5 1 kg + 5 l vody 120 m2 tekutá nenasiakavé podklady (sadrokartón, hladený betón, strešné krytiny, sadrové omietky …)
Balenie: PE 1 kg, 3 kg
Odtieň: svetložltý
Podklad: murivo, betón, omietky, prírodný kameň
Aplikácia: štetec, valček
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musí byť nad +5 °C
Výdatnosť: 20-120 m2/kg
Riedidlo a umývanie pomôcok: voda
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nie je