Инициатор

Инициатор

Прибавката инициатор e важен компонент за разбъркване на двукомпонентните полиестерни смоли „Lamit 109” и комплект за ламиниране „Lamit”. Инициаторът осигурява стартирането на процеса и крайното втвърдяване на тези смоли. Към полиестерните смоли от инициатора се добавят само 2% от общия приготвян обем.