Iniciátor

Iniciátor

Iniciátor je dôležitá zložka na rozmiešanie dvojzložkových polyesterových živíc Lamit 109 a Laminačné súpravy Lamit. Iniciátor zabezpečujú naštartovanie procesu a konečné vytvrdnutie tejto živice. Do polyesterových živíc sa pridáva len 2% celkového objemu, ktorý pripravujeme.

EAN
Iniciátor 10 g 8595030521387
Iniciátor 15 g 8595030521394
Iniciátor 300 g 8595030521400
Na stiahnutie
Iniciátor

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Balenie: 10 g, 15 g, 300 g
Odtieň: číry až ružovkastý
Aplikácia: odmeraním
Miešací pomer: 100 dielov živice a 2 diely iniciátora
Riedidlo a umývanie pomôcok: voda
Skladovanie: +5 °C až + 25 °C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením!
Záručná doba: 8 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Zahrievanie môže spôsobiť požiar. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.