Спирт за промишлени цели

Спирт за промишлени цели

Използва се за технически цели, за разреждане на спиртни бои, за почистване и обезмасляване, както и за спиртни горелки и котлони.