Lieh technický

Lieh technický

Používa sa na technické účely, riedenie liehových náterových hmôt, na čistenie a odmasťovanie, ako náplň do liehových varičov.

EAN
Lieh technický 500 ml 8595030511463
Lieh technický 1 l 8595030525170
Lieh technický 4 l 8595030511456
Lieh technický 9 l 8595030525248
Na stiahnutie
Lieh technický 1 l
Lieh technický 500 ml

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte * .jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Balenie: PE fľaša 500 ml, 1  l, plechový obal 4 l, 9 l
Odtieň: číra kvapalina
Umývanie pomôcok: voda
Skladovateľnosť: +5 °C až +20 °C na suchom mieste. Chráňte pred priamym slnkom!
Záručná doba: 18 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.