ČervoŽrout за превантивна защита на дърво

ČervoŽrout® за превантивна защита на дърв

ČervoŽrout е течен препарат с превантивно действие срещу дървояди насекоми (напр. дървояди, сечковци), дървоядни гъби (напр. домашни дърворазрушаващи гъби), гъби оцветяващи дървото и плесени. Предназначен е за повърхностна импрегнация на дърво в интериора (напр. покривни конструкции, подове) и в екстериор без пряк и постоянен контакт със земята (напр. дървени подшивки на покриви, дървени постройки, огради), също така и за защита на зидарии и мазилки срещу прорастването на дървоядни гъби.