ČervoŽrout

ČervoŽrout®

ČervoŽrout je kvapalný prípravok s preventívnym účinkom proti drevokaznému hmyzu (napr. červotoč, tesárik), drevokazným hubám (napr. drevomorka domáca), drevosfarbujúcim hubám a plesniam. Je určený k povrchovej impregnácii dreva v interiéroch (napr. strešné konštrukcie, podlahy) a v exteriéroch bez priameho a trvalého kontaktu so zemou (napr. strešné podbitie, drevené stavby, ploty), a tiež k ochrane muriva a omietok proti prerastaniu drevokaznými hubami. Prípravok je odolný proti vymývaniu. Nesmie byť použiť na drevo prichádzajúce do priameho kontaktu s potravinami, krmivami a pitnou vodou, ani na ošetrenie dreva na výrobu detského nábytku a hračiek. Typové označenie (podľa ČSN 490600-1): FB, P, B, IP, 1, 2, 3, S.

EAN
ČervoŽrout 1 l 8595030527655
ČervoŽrout 5 l 8595030527662
Na stiahnutie
ČervoŽrout 1 l
ČervoŽrout 5 l

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte * .jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Balenie: 1 l, 5 l
Odtieň: žltkastá kvapalina
Podklad: drevo, murivo
Aplikácia: štetec, nástrek, ponorom
Aplikačná teplota: pre nanášanie je od +5 °C do +25 °C
Výdatnosť: 1 l/20 m2
Riedidlo a umývanie pomôcok: teplá voda
Záručná doba: 12 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Skladovateľnosť: +5 °C až +25 °C na suchom mieste. Chráňte pred mrazom!
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Jedovatý po požití. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Toxický pri vdýchnutí. Škodlivý pri vdýchnutí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Škodlivý pri požití alebo pri vdýchnutí.