Зелен камък

Зелен камък

Зеленият камък (железен сулфат FeSO4.7H2O ) се използва за унищожаване на мъхове и лишеи в тревисти площи, срещу краста и къдравост по овощните дървета по време на вегетационния период, преди всичко в водоснабдяването като коагулант при третиране на питейна, промишлени и отпадъчни води и за други промишлени цели. Дозировка за мъхове, лишеи 4% разтвор, срещу краста и къдравост по дърветата 8% разтвор.