Zelená skalica

Zelená skalica

Zelená skalica (síran železnatý FeSO4.7H2O) sa používa na ničenie machov a lišajníkov, proti chrastavosti a kučeravosti ovocných stromov v dobe vegetačného kľudu, predovšetkým vo vodárenstve ako koagulant pri úprave pitných, priemyselných a odpadových vôd a na ďalšie priemyselné účely.

Dávkovanie: machy a lišajníky 4% roztok a chrastavosť a kučeravosť stromov 8% roztok.

Balenie: 1 kg
Odtieň: tmavo zelená až hnedá
Riedidlo a umývanie pomôcok: teplá voda
Skladovanie a preprava: +5 °C až +25 °C na suchom mieste. Uchovávajte mimo dosahu detí!
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Varovanie
Výstražné upozornenia: Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí.