Дисперсия, пенетрация, бояджийски продукти

Дисперсия и пенетрация

Строителна дисперсия

Строителна дисперсия Универсална дисперсия за всички видове строителни смеси (циментови, хидратно варови), при които се ...
Строителна дисперсия

Универсален грунд

Универсален грунд Предназначен за основно покритие на попиващи строителни материали преди финалното нанасяне на бои ...
Универсален грунд

Дълбочинен грунд

Дълбочинен грунд Разредим с вода грунд с дълбочинно действие, съдържа дисперсия с наночастици, които проникват ...
Дълбочинен грунд

Винервайс

Винервайс

Винервайсът е подходящ като пигмент за лепилни, акрилатни, латексови и варни бои. ...
Винервайс

Цинквайс

Добавя се към бояджийски бои за повишаване на белотата. ...
Цинквайс

Tитанвайс

Титанвайсът е подходящ като пигмент за лепилни, акрилатни, латексови и варни бои. ...
Tитанвайс

Kреди и цименти

Бояджийска измита креда

За повишаване на белотата на бояджийските материали, запълващ материал за китове, бои и други строителни ...
Бояджийска измита креда

Бял цимент

Основата трябва да бъде твърда, носеща, компактна, без прах и мазнини. ...
Бял цимент

Сив цимент

Циментът е хидроскопично вещество, което след забъркване с вода създава свързваща смес, предназначена за подготовка ...
Сив цимент