Дисперсия, пенетрация, бояджийски продукти

Строителна дисперсия

Строителна дисперсия Универсална дисперсия за всички видове строителни смеси (циментови, хидратно варови), при които се ...

Универсален грунд

Универсален грунд Предназначен за основно покритие на попиващи строителни материали преди финалното нанасяне на бои ...

Дълбочинен грунд

Дълбочинен грунд Разредим с вода грунд с дълбочинно действие, съдържа дисперсия с наночастици, които проникват ...

Винервайс

Винервайсът е подходящ като пигмент за лепилни, акрилатни, латексови и варни бои. ...

Цинквайс

Добавя се към бояджийски бои за повишаване на белотата. ...

Tитанвайс

Титанвайсът е подходящ като пигмент за лепилни, акрилатни, латексови и варни бои. ...

Бояджийска измита креда

За повишаване на белотата на бояджийските материали, запълващ материал за китове, бои и други строителни ...

Бял цимент

Основата трябва да бъде твърда, носеща, компактна, без прах и мазнини. ...

Сив цимент

Циментът е хидроскопично вещество, което след забъркване с вода създава свързваща смес, предназначена за подготовка ...

No post found