Disperze, penetrace, malířské suroviny

Disperze stavebni

Disperze stavební

Disperze stavební je podkladní penetrační nátěr pro interiér i exteriér, dále se používá jako příměs ...

Penetrace univerzální

Sjednocuje savost podkladu, zpevňuje podklad a zvyšuje přídržnost nátěrů, stěrek, lepidel či tmelů. ...

Penetrace hloubková

Penetrace s hloubkovým účinkem. Obsahuje nanočástice, které pronikají více do hloubky podkladu. ...

Penetrace hloubková NANO

Je určená jako podkladní nátěr savých stavebních materiálů před finální úpravou interiérovými a exteriérovými nátěry. ...
Colorline CONTACT

Colorline CONTACT

Speciální přechodový a kotvící nátěr s obsahem jemných křemičitých písků pro zvýšení přídržnosti na hladkých ...
Penetrace Thermo

Penetrace THERMO

Vodouředitelný penetrační nátěr s hloubkovým účinkem, s nanočásticemi a s obsahem skleněných mikrokuliček. Penetruje a ...

Běloba malířská

Vhodná jako pigment do klihových, akrylátových, latexových a vápenných nátěrů. ...

Titanová běloba

Vhodná jako pigment do klihových, akrylátových, latexových a vápenných barev. ...

Křída plavená malířská

Sypká přísada pro zvýšení bělosti malířských nátěrů, plnivo do tmelů, barev a jiných stavebních směsí. ...

Zinková běloba

Přidává se do malířských nátěrů pro zvýšení bělosti ...

Cement bílý

Pro stavební účely, vč. spárování obkladu a dlažeb ...

Cement šedý

Pro stavební účely, přípravu betonu, malty a směsí ...

No post found