Disperze, penetrace, malířské suroviny

Disperze a penetrace

Disperze stavební

Disperze stavební je podkladní penetrační nátěr pro interiér i exteriér, dále se používá jako příměs ...
Disperze stavební

Penetrace univerzální

Sjednocuje savost podkladu, zpevňuje podklad a zvyšuje přídržnost nátěrů, stěrek, lepidel či tmelů. ...
Penetrace univerzální

Penetrace hloubková

Penetrace s hloubkovým účinkem. Obsahuje nanočástice, které pronikají více do hloubky podkladu. ...
Penetrace hloubková

Penetrace hloubková NANO

Je určená jako podkladní nátěr savých stavebních materiálů před finální úpravou interiérovými a exteriérovými nátěry. ...
Penetrace hloubková NANO

Malířské běloby

Běloba malířská

Vhodná jako pigment do klihových, akrylátových, latexových a vápenných nátěrů. ...
Běloba malířská

Zinková běloba

Přidává se do malířských nátěrů pro zvýšení bělosti ...
Zinková běloba

Titanová běloba

Vhodná jako pigment do klihových, akrylátových, latexových a vápenných barev. ...
Titanová běloba

Křídy a cementy

Křída plavená malířská

Sypká přísada pro zvýšení bělosti malířských nátěrů, plnivo do tmelů, barev a jiných stavebních směsí. ...
Křída plavená malířská

Cement bílý

Pro stavební účely, vč. spárování obkladu a dlažeb ...
Cement bílý

Cement šedý

Pro stavební účely, přípravu betonu, malty a směsí ...
Cement šedý