Disperze, penetrace, malířské suroviny

Disperze stavebni

Disperze stavební

Disperze stavební je podkladní penetrační nátěr pro interiér i exteriér, dále se používá jako příměs...

Penetrace univerzální

Sjednocuje savost podkladu, zpevňuje podklad a zvyšuje přídržnost nátěrů, stěrek, lepidel či tmelů...

Penetrace hloubková

Penetrace s hloubkovým účinkem. Obsahuje nanočástice, které pronikají více do hloubky podkladu...

Penetrace hloubková NANO

Je určená jako podkladní nátěr savých stavebních materiálů před finální úpravou interiérovými a exteriérovými nátěry...
Colorline CONTACT

Colorline CONTACT

Speciální přechodový a kotvící nátěr s obsahem jemných křemičitých písků pro zvýšení přídržnosti na hladkých...
Penetrace Thermo

Penetrace THERMO

Vodouředitelný penetrační nátěr s hloubkovým účinkem, s nanočásticemi a s obsahem skleněných mikrokuliček. Penetruje a...
Tapeta Grund

TAPETA® Grund

Nano hloubková penetrace na bázi styren-akrylátového kopolymeru s nanočásticemi, díky kterým penetrace proniká více do...

Běloba malířská

Vhodná jako pigment do klihových, akrylátových, latexových a vápenných nátěrů...

Titanová běloba

Vhodná jako pigment do klihových, akrylátových, latexových a vápenných barev...

Křída plavená malířská

Sypká přísada pro zvýšení bělosti malířských nátěrů, plnivo do tmelů, barev a jiných stavebních směsí...

Zinková běloba

Přidává se do malířských nátěrů pro zvýšení bělosti...

Cement bílý

Pro stavební účely, včetně spárování obkladu a dlažeb...

Cement šedý

Pro stavební účely, přípravu betonu, malty a směsí...

No post found