Disperze, penetrace, malířské suroviny

Disperze a penetrace

Disperze stavební

Disperze stavební je podkladní penetrační nátěr pro interiér i exteriér, dále se používá jako příměs ...
Disperze stavební

Penetrace univerzální

Sjednocuje savost podkladu, zpevňuje podklad a zvyšuje přídržnost nátěrů, stěrek, lepidel či tmelů. ...
Penetrace univerzální

Penetrace hloubková

Penetrace s hloubkovým účinkem. Obsahuje nanočástice, které pronikají více do hloubky podkladu. ...
Penetrace hloubková

Penetrace hloubková NANO

Je určená jako podkladní nátěr savých stavebních materiálů před finální úpravou interiérovými a exteriérovými nátěry. ...
Penetrace hloubková NANO

Malířské běloby

Běloba malířská

Přidává se do malířských nátěrů pro zvýšení bělosti ...
Běloba malířská

Zinková běloba

Přidává se do malířských nátěrů pro zvýšení bělosti ...
Zinková běloba

Titanová běloba

Přidává se do malířských nátěrů pro zvýšení bělosti ...
Titanová běloba

Křídy a cementy

Křída plavená malířská

Sypká přísada pro zvýšení bělosti malířských nátěrů ...
Křída plavená malířská

Cement bílý

Pro stavební účely, vč. spárování obkladu a dlažeb ...
Cement bílý

Cement šedý

Pro stavební účely, přípravu betonu, malty a směsí ...
Cement šedý