Disperze, penetrácia, maliarske suroviny

Disperze a penetrácie

Disperzia stavebná

Zlepšuje zjednotenie savosti podkladu, spevnenie podkladu a zvyšuje pridržovanie náterov, steriek, lepidiel či tmelov. ...
Disperzia stavebná

Penetrácia univerzálna

Je určený ako podkladový náter savých stavebných materiálov pred finálnou úpravou interiérovými a exteriérovými nátermi. ...
Penetrácia univerzálna

Penetrácia hĺbková

Vodou riediteľná penetrácia s hĺbkovým účinkom s nanočasticami, vďaka ktorým penetrácia preniká viac do hĺbky ...
Penetrácia hĺbková

Penetrácia hĺbková NANO

Určená ako podkladový náter savých stavebných materiálov pred finálnou úpravou interiérovými a exteriérovými nátermi. ...
Penetrácia hĺbková NANO

Maliarske beloby

Maliarska beloba

Vhodná ako pigment do glejových, akrylátových, latexových a vápenných farieb. ...
Maliarska beloba

Zinková beloba

Pridáva sa do maliarskych náterov na zvýšenie belosti ...
Zinková beloba

Titanová beloba

Vhodná ako pigment do glejových, akrylátových, latexových a vápenných farieb. ...
Titanová beloba

Kriedy a cementy

Krieda plavená maliarska

Na zvýšenie belosti maliarskych náterov, plnivo do tmelov, farieb a iných stavebných zmesí. ...
Krieda plavená maliarska

Cement biely

Cement biely na stavebné účely, vrátane spárovania obkladov a dlažieb. ...
Cement biely

Cement sivý

Cement sivý podľa ČSN EN 197-1, portlandský cement EINECS: 266-043-4 na stavebné účely. ...
Cement sivý