Disperze, penetrácia, maliarske suroviny

Disperze a penetrácie

Disperzia stavebná

Univerzálna disperzia do všetkých stavebných zmesí (cementových, vápenno ...

Penetrácia univerzálna

Je určený ako podkladový náter savých stavebných materiálov pred finálnou ...

Penetrácia hĺbková

Je vodouriediteľná penetrácia s hĺbkovým účinkom, obsahujúci disperziu s ...

Maliarske beloby

Maliarska beloba

Maliarska beloba je vhodná ako pigment do glejových, akrylátových, latexových a ...

Zinková beloba

Pridáva sa do maliarskych náterov na zvýšenie belosti. Zinková beloba je vhodná ...

Titanová beloba

Titanová beloba sa pridáva do maliarskych náterov na zvýšenie belosti. Titanová ...

Kriedy a cementy

Krieda plavená maliarska

Na zvýšenie belosti maliarskych náterov, plnivo do tmelov, farieb a iných ...

Cement biely

Cement biely podľa ČSN EN 197-1, portlandský cement EINECS: 266-03-4 na stavebné ...

Cement sivý

Cement sivý podľa ČSN EN 197-1, portlandský cement EINECS: 266-043-4 na stavebné ...