Disperze, penetrácia, maliarske suroviny

Disperze stavebni

Disperzia stavebná

Zlepšuje zjednotenie savosti podkladu, spevnenie podkladu a zvyšuje pridržovanie náterov, steriek, lepidiel či tmelov...

Penetrácia univerzálna

Je určený ako podkladový náter savých stavebných materiálov pred finálnou úpravou interiérovými a exteriérovými nátermi...

Penetrácia hĺbková

Vodou riediteľná penetrácia s hĺbkovým účinkom s nanočasticami, vďaka ktorým penetrácia preniká viac do hĺbky...

Penetrácia hĺbková NANO

Určená ako podkladový náter savých stavebných materiálov pred finálnou úpravou interiérovými a exteriérovými nátermi...
Colorline CONTACT

Colorline CONTACT

Špeciálny prechodový a kotviaci náter s obsahom jemných kremičitých pieskov na zvýšenie prídržnosti na hladkých...
Penetrace Thermo

Penetrace THERMO

Vodouriediteľný penetračný náter s hĺbkovým účinkom, s nanočasticami as obsahom sklenených mikroguličiek. Penetruje a zatepľuje...

Maliarska beloba

Vhodná ako pigment do glejových, akrylátových, latexových a vápenných farieb...

Titanová beloba

Vhodná ako pigment do glejových, akrylátových, latexových a vápenných farieb...

Krieda plavená maliarska

Na zvýšenie belosti maliarskych náterov, plnivo do tmelov, farieb a iných stavebných zmesí...

Zinková beloba

Pridáva sa do maliarskych náterov na zvýšenie belosti...

Cement biely

Cement biely na stavebné účely, vrátane spárovania obkladov a dlažieb...

Cement sivý

Cement sivý podľa ČSN EN 197-1, portlandský cement EINECS: 266-043-4 na stavebné účely...

No post found