Сив цимент

Сив цимент

Сив цимент според ČSN EN 197-1, потландски цимент според EINECS:266-043-4 за строителни цели. Циментът е хидроскопично вещество, което след забъркване с вода създава свързваща смес, предназначена за подготовка на бетон, циментов разтвор и други смеси за строене и за производство на строителни продукти.