Cement sivý

Cement sivý

Cement sivý podľa ČSN EN 197-1, portlandský cement EINECS: 266-043-4 na stavebné účely. Cement je hygroskopická látka, ktorá po zmiešaní s vodou vytvára pojivo určené na prípravu betónu, malty a iných zmesí na stavby a na výrobu stavebných výrobkov.

EAN
Cement sivý 1,5 kg 8595030541552
Na stiahnutie
Cement sivý 1,5 kg

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Balenie: PE sáčok 1,5 kg
Odtieň: šedý
Riedidlo a umývanie pomôcok: voda
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musí byť nad +5 °C
Skladovanie: +5 °C až + 25 °C na suchom mieste
Záručná doba: 12 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.