Cement šedý

Cement šedý

Cement šedý podle ČSN EN 197-1, portlandský cement EINECS: 266-043-4 pro stavební účely. Cement je hygroskopická látka, která po smíchání s vodou vytváří pojivo určené pro přípravu betonu, malty a jiných směsí pro stavění a pro výrobu stavebních výrobků.

EAN
Cement šedý 1,5 kg 8595030541552
Ke stažení
Cement šedý 1,5 kg
Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.
Dokumenty
Balení: PE sáček 1,5 kg
Odstín: šedý
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu
Záruční doba: 12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.