Амонячна вода техническа

Амонячна вода техническа

Предназначена само за технически цели, за разяждане на повърхности и почистване.

Продуктът е разяждащ, затова при работа трябва да трябва да се спазват валидните правила за хигиена и охрана на труда.