Čpavková voda 25% technická

Čpavková voda 25% technická

Je určena pouze k technickým účelům, leptání povrchů a čištění.

Produkt je žíravý, proto je nutné při práci dodržovat platné hygienické a bezpečnostní předpisy.

EAN
Čpavková voda 450 g 8595030521622
Čpavková voda 900 g 8595030528409
Ke stažení
Čpavková voda

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty
Balení: PE láhev 450 g, 900 g
Odstín: čirá kapalina s typickým zápachem
Mytí pomůcek: teplá voda
Skladovatelnost: +5 °C až +25 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem!
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy.