Čpavková voda 25% technická

Čpavková voda 25% technická

Je určená len na technické účely, leptanie povrchov a čistenie.

Produkt je žieravý, preto je nutné pri práci dodržiavať platné hygienické a bezpečnostné predpisy.

EAN
Čpavková voda 450 g 8595030521622
Čpavková voda 900 g 8595030528409
Na stiahnutie
Čpavková voda

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte * .jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Balenie: PE fľaša 450 g, 900 g
Odtieň: číra kvapalina s typickým zápachom
Umývanie pomôcok: teplá voda
Skladovateľnosť: +5 °C až +25 °C v suchu. Chráňte pred priamym slnkom!
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Veľmi toxický pre vodné organizmy.