Пероксиден водород 30%

Пероксиден водород 30%

Предназначен за чистене и избелване. Продуктът дразни и затова при работа трябва да се спазват правилата за охрана на труда.