Peroxid vodíku 30%

Peroxid vodíku 30%

Je určený na čistenie a bielenie. Produkt je dráždivý a preto je nutné pri práci dodrživať bezpečnosť práce.

EAN
Peroxid vodíku 500 g 30% 8595030523695
Peroxid vodíku 950 g 30% 8595030523701
Na stiahnutie
Peroxid vodíku 30% 500 g
Peroxid vodíku 30% 950 g

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte * .jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Balenie: PE fľaša 500 g, 950 g
Odtieň: číra kvapalina
Umývanie pomôcok: voda
Záručná doba: 12 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Skladovanie: +5 °C až +20 °C na suchom mieste. Chráňte pred priamym slnkom a svetlom!
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silný oxidant. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Škodlivý pri vdýchnutí.