Peroxid vodíku 30%

Peroxid vodíku 30%

Je určený k čištění a bělení. Produkt je zdraví škodlivý a proto je nutné při práci dodržovat platné pokyny bezpečnosti práce.

EAN
Peroxid vodíku 500 g 30% 8595030523695
Peroxid vodíku 950 g 30% 8595030523701
Ke stažení
Peroxid vodíku 30% 500 g
Peroxid vodíku 30% 950 g

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty
Balení: PE láhev 500 g, 950 g
Odstín: čirá kapalina
Mytí pomůcek: voda
Záruční doba: 12 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Skladování: +5 °C až +20 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem a světlem!
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Způsobuje vážné poškození očí. Zdraví škodlivý při vdechování.
Upozornění: Při prodeji nutná registrace prekurzoru.